Υδροπονικό Αμπέλι : Πραγματικότητα ή Ουτοπία;

Posted on 01:23 Under 0 comments

Hydroponic Vineyards: Reality or Utopia? 
Όταν μιλάμε για Υδροπονικές εφαρμογές και καλλιέργειες, ο νους μας πηγαίνει σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες ή καλλιέργειες υπό μικρή κάλυψη. Είναι σχεδόν άγνωστη κάποια εφαρμογή μεγάλης κλίμακας σε εκτατικές καλλιέργειες όπως για παράδειγμα οι δενδροκομικές.

Αν και υπάρχουν κάποιες εφαρμογές σε δένδρα, αυτές αφορούν στο σύνολό τους σε urban farming , δηλαδή σε καλλιέργειες σε μικρούς χώρους μέσα στην πόλη όπως για παράδειγμα οι ταρατσόκηποι (βλέπε φωτο).
Αμπέλι όμως;
Στον αγώνα για τη Διαφοροποίηση, οι διάφορες χώρες, αμπελουργοί , οινοποιοί κλπ ψάχνουν είτε για Κλώνους ήδη γνωστών ποικιλιών με καλύτερα χαρακτηριστικά, είτε νέες άγνωστες ποικιλίες αμπελιού με υποσχόμενα χαρακτηριστικά. Σ΄αυτόν τον αγώνα δρόμου χρειάζονται έναν κρίσιμο αριθμό φυτώνώστε να γίνουν πειραματικοί αμπελώνες και να δοκιμαστούν είτε τα διάφορα χαρακτηριστικά των πρέμνων είτε το κρασί το οποίο μπορεί να δώσουν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ0 comments