Πόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος του νερού για τη ζωή των φυτών;

Posted on 01:20 Under 0 comments


Το πόσο σπουδαίο ρόλο παίζει το νερό είναι προφανές. Αρκεί να αναφέρουμε ότι αποτελεί το 75 - 85% του βάρους των φυτών. 

Επίσης ρυθμίζει την εσωτερική θερμοκρασία τους με τη διαπνοή, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρει από τις ρίζες μέσω του ρεύματος αυτού τα θρεπτικά στοιχεία στα φύλλα, όπου συντελείται η φωτοσύνθεση. 

Και μετά, πάλι διαμέσου του νερού, μεταφέρονται όλα τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης στους υπόλοιπους ιστούς των φυτών.0 comments